Coffin Daggers — 2020 — Eleki Album — HPS Music

Coffin Daggers — 2020 — Eleki Album

Year: 2020
Genre: Rock / Psychobilly
Country: USA, New York City, NY
Quality: mp3, 301 kbps
Size: 72,40 MB
Site: Facebook
Support: Bandcamp
====================
01. Black Sand Beach
02. That Sweet Girl
03. Flower Blooming In The Rain
04. Guitar Komori Uta
05. Ringo Mura Kara
06. Shinonome Bushi
07. Chidori No Kyoku
08. Murasaki No Yoake
09. Namida No Jujuro
10. Ginza Lights
11. Yozora No Hoshi
12. Yume Wa Yoru Hiraku
13. Monkey Crazy
14. Kojo No Tsuki
====================

Download